Download handboeken

Deloitte biedt u kostenloos een serie handboeken aan die u ondersteunen bij het opstellen van de jaarrekening.

Handboek Externe Verslaggeving 2014
Het Deloitte Handboek Externe Verslaggeving 2014 vormt een praktische handreiking voor toepasssing van de Nederlandse regels voor de jaarverslaggeving (NL Gaap). In dit handboek worden in kort bestek belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekning volgens NL GAAP besproken. 

Handboek Jaarverslaggeving Stichtingen en Verenigingen 2014
Het Deloitte Handboek Jaarverslaggeving Stichtingen en Verenigingen 2014 vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP door stichtingen en verenigingen. Dit handboek behandelt op een overzichtelijke manier belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekning volgens NL GAAP. 

Handboek Jaarstukken Gemeenten 2013
In het Deloitte Handboek Jaarstukken Gemeenten 2013 bespreken wij de bepalingen voor het opstellen van de jaarstukken van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies. 

Handboek Jaarstukken Waterschappen 2013
Het Handboek Jaarstukken Waterschappen 2013 is gebaseerd op de Handleiding beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (BBVW). Het is de vierde publicatie van een handboek over de BBVW (Waterschapswet, Waterschapsbesluit, Regeling beleidsvorobereiding en verantwoording waterschappen). 

Handboek Onderwijsinstellingen 2013
Het onderwijs is volop in in beweging. De minister van OCW heeft een versterking van de bestuurskracht aangekondigd. Ook thema's zoals risicomanagement, het 'in control statement' (ICS), financiële instrumenten waaronder het gebruik van derivaten en Standard Business Reporting kunnen rekenen op een groeiende belangstelling. 

Handboek Woningcorporaties 2013
De jaarverslaggeving in de corporatiesector ondergaat in boekjaar 2013 een aantal ingrijpende wijzigingen. Het Handboek Woningcorporaties geeft inzicht in de regelgeving die voor woningcorporaties van toepassing is en geeft antwoord op veel voorkomende vragen uit de praktijk. 

Handboek Zorginstellingen 2013
De wijzigingen in de wet- en regelgeving voor zorginstellingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Dit controleert zorginstellingen blijvend met een groot aantal veranderingen in de jaarverslaggeving.

Deel dit bericht: