Presteren in de Publieke Sector

Data analytics en Beleidsrijke P&C

Als onderwijsinstelling, ziekenhuis of veiligheidsregio, ofwel als publieke organisatie streef je hoger liggende doelen na. Als kenniseconomie behoren tot de top van de wereld, zorg leveren dat past bij het welvaartsniveau in Nederland en garanderen van veiligheid in de regio. Hoe bereik je een dergelijke 'outcome' gegeven de miljardenbezuinigingen die nu worden doorgevoerd? Hoe maak je efficiënt en effectief gebruik van informatie die beschikbaar is om te sturen en te verantwoorden aan toezichthouders en de maatschappij?

Deloitte Beleidsrijke Planning & Control ondersteund door Deloitte Data Analytics oplossingen bieden een integrale oplossing voor het effectief en efficiënt meten van de prestaties van uw organisatie en ondersteunt daarbij optimale sturing.

Visie Deloitte - Sturen op effecten

Prestatiesturing op het proces van input tot en met outcome vindt bij de meeste organisaties plaats door het monitoren van kritische prestatie-indicatoren (KPI's) en/of risico-indicatoren (KRI's). Denk hierbij aan afhandeling van klachten en adequaat reageren op vragen van burgers, cliënten of studenten. Onze ervaring leert dat bij de meeste organisaties de koppeling tussen strategische doelstellingen en het gehele "productieproces", van input tot en met outcome, ontbreekt. Hierdoor is niet alleen het productieproces inefficiënt, maar vormt het realiseren van doelstellingen ook een uitdaging.

Waarom Deloitte?

Wij kunnen u helpen met het ontsluiten, beheren en analyseren van uw data. Dit als katalysator voor het implementeren van een beleidsrijke planning & control. Daarnaast heeft Deloitte de diepe sectorkennis, het vermogen om geavanceerde analyses uit te voeren en begrip van de rol van beslissers om er de maximale waarde uit te halen - uw dagelijkse informatie om te zetten in bruikbare en actiegerichte inzichten.

Meer weten?

Wilt u weten wat Deloitte voor u kan betekenen op het gebied van prestatiemanagement en Data Analytics? Neem dan contact met ons op.

Download de brochure

Deel dit bericht: