Criteria en proces Fast50

Deloitte Technology Fast50

Fast50 Logo

Criteria

 • Uw bedrijf bestaat langer dan vijf jaar. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel vóór 1 oktober 2008.
 • Is uw bedrijf jonger dan 5 jaar. Dan kunt u mogelijk meedoen binnen de Rising Star categorie van de Fast50 verkiezing.
 • Uw hoofdkantoor is gevestigd in de Benelux.
 • Als uw hoofdkantoor is gevestigd binnen de EMEA regio maar niet in de Benelux, kunt u zich inschrijven voor de Deloitte Technology Fast500 verkiezing.
 • De omzet van uw bedrijf bedroeg in 2008 tenminste € 50.000 en in 2012 ten minste €800.000. U dient inzage te verschaffen in de jaarstukken over deze periode, die vertrouwelijk worden behandeld.
 • U ontwikkelt een aan technologie verwant product of dienst.
 • Deze technologie draagt voor een belangrijk deel bij aan uw omzet. Als u gebruik maakt van de technologie van een andere onderneming of deze verkoopt, voldoet u niet aan de criteria.
 • U besteedt in belangrijke mate tijd en aandacht aan R&D.
 • U maakt bij voorkeur gebruik van een regeling voor belastingkorting voor innovatie. Zoals de WBSO regeling in Nederland of een vergelijkbare regeling voor belastingkorting in België.
 • Uw bedrijf - uit de publieke of private sector - is actief in een van de volgende technologiesegmenten: software, internet, greentech, high tech, biotech & life sciences, computers & randapparatuur, halfgeleiders, telecommunicatiemiddelen & netwerken en media & entertainment.
 • Als u werkzaam bent bij een dochteronderneming of een divisie, komt u helaas niet in aanmerking voor deelname aan de Technology Fast50 Benelux, tenzij de dochteronderneming beursgenoteerd is en apart wordt verhandeld.

Proces verkiezing Fast50

 • Inschrijving voor de Fast50 en Rising Star verkiezing. De inschrijving van de Fast50 verkiezing 2013 is gesloten!
 • U schrijft zich in door het invullen van het online formulier en het uploaden van de gevraagde jaarstukken.
 • Juli/augustus: Toetsing van uw inschrijving op de deelnamecriteria en het uitvoeren van een technologiecheck. Accountants van Deloitte screenen de ingestuurde informatie en berekenen uw groeipercentage over de afgelopen vijf jaar.
 • Op de netto jaaromzetcijfers wordt de volgende formule toegepast: (y-y-5) / (y-5).
 • Eind augustus: U ontvangt het berekende groeipercentage ter informatie en akkoord.
 • September: Bekendmaking genomineerden; de 50 bedrijven met het hoogste omzetgroeipercentage.
 • Oktober: Bekendmaking ranking tijdens de Awards Ceremony.

Uw gegevens

Met het invullen van de vragenlijst schrijft u zich in voor de Deloitte Technology Fast50 verkiezing, of de Rising Star categorie. Door beantwoording van de vragen wordt uw inschrijving getoetst op de genoemde criteria. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en bewaren deze voor deelname in de komende jaren. Indien u het niet wenselijk acht dat uw gegevens bewaard worden, dan kunt u dat kenbaar maken in een e-mail. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens na afloop van het programma, in oktober, worden verwijderd.

Deel dit bericht:

Contact

$node/name+31 (0)88 288 01 72
$node/name
Luc Van Coppenolle
TMT Industry Leader (Deloitte België)
+32 3 800 89 05