Hoe zijn beursgenoteerde bedrijven op weg naar een Integrated Report?

Deloitte heeft onderzocht of beursgenoteerde ondernemingen met de huidige wijze van verslaggeving de informatie weergeven die men mag verwachten van een Integrated Report

Het aantal bedrijven dat rapporteert over niet-financiële informatie, zoals duurzaamheid, governance en risicomanagement, is de afgelopen jaren fors toegenomen. Deloitte is ervan overtuigd dat de huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsrapportage, met Integrated Reporting in het kielzog, zullen doorzetten.

De CFO Survey van Deloitte laat zien dat deze trend van invloed is op de ontwikkeling van de rol van de CFO. Volgens het onderzoek verwacht meer dan 70% van de CFO's dat duurzaamheid van invloed zal zijn op risicobeheersing, controlewerkzaamheden en verslaggevingsprocessen. Dit staat in schril contrast tot de 30% van de CFO's die aangeven op dit moment niet of nauwelijks betrokken te zijn bij de strategie of andere duurzaamheidsaspecten. Het gevolg is dat er kansen worden gemist.

De betrokkenheid van bestuurders is cruciaal voor de toegevoegde waarde van Integrated Reporting. Met name de betrokkenheid van CFO's zal de kwaliteit, relevantie en betrouwbaarheid van niet-financiële informatie versterken. Dit is een voorwaarde voor effectief beheer van de sociale en ecologische kansen en risico's.

Deloitte heeft onderzocht of beursgenoteerde ondernemingen met de huidige wijze van verslaggeving de informatie weergeven die men mag verwachten van een Integrated Report. Dit is gedaan door de jaar- en duurzaamheidsverslagen te vergelijken met het raamwerk voor Integrated Reporting van het IIRC. De uitkomsten laten zien dat in alle sectoren nog belangrijke stappen gezet kunnen worden.

In ons rapport vindt u meer informatie over de resultaten van ons onderzoek en de visie op Integrated Reporting van Susanne Stormer (Novo Nordisk) en Rients Amba (Eumedion).

Shifting from long reports to reporting on the long term

Sector analyses

Deel dit bericht: