De nieuwe Update is uit

Nieuwsbrief voor accountants

Update' is een driemaandelijkse vaktechnische publicatie van het Accounting & Auditing Center van  Deloitte Accountants B.V.. Artikelen in 'Update' gaan in op belangrijke ontwikkelingen op het gebied van Accounting (waaronder IFRS), Assurance, Public Sector, ondernemingsrecht en het MKB.

Meld u aan voor de Update en/of andere nieuwsbrieven van Deloitte.

Inhoudsopgave update nr. 3 2013

Redactioneel

 • Bezuinigingen door decentrale overheden in Europees perspectief

Accounting

 • IASB publiceert nieuwe ED Leases
 • EFRAG trekt steun in voor leaseproject IASB
 • IASB publiceert IFRIC 21 Levies
 • Opvallend besluit IASB inzake hedge accounting
 • Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor boekjaar 2014
 • Nieuwe ontwerprichtlijnen voor liquidatiegrondslagen
 • De (in)flexibiliteit van het Besluit modellen jaarrekening
 • 10 vragen over de enkelvoudige jaarrekening en IFRS

Assurance

 • Gewijzigde Controlestandaard 610 regelt samenwerking tussen de externe
  accountant en interne auditor

Overheid en non-profit

 • De bepaling van de marktwaarde van vastgoedbeleggingen bij woningcorporaties
 • DigID ICT-beveiligingassessments: Op weg naar een betrouwbare elektronische dienstverlening
 • Integrale prestatiebekostiging zorgaanbieders en verslaggevingsstelsels voor onderhoudskosten
 • Wijziging Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten met ingang van begrotingsjaar 2014

Lees Update 3

Eerdere edities

Deel dit bericht: