Wetsvoorstel hervorming flexrecht, ontslagrecht en Werkloosheidswet ingediend

Wetsvoorstel naar aanleiding van sociaal akkoord

Naar aanleiding van het sociaal akkoord heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een conceptwetsvoorstel hervorming flexrecht, ontslagrecht en Werkloosheidswet opgesteld en dit, nadat de Raad voor de Rechtspraak positief heeft geadviseerd, ingediend bij de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel is nog niet openbaar gemaakt, maar uit een nieuwsbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uit het advies van de Raad voor de Rechtspraak vallen de hoofdlijnen wel af te leiden.

Hoofdlijnen wetsvoorstel

In het nieuwsbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 september jl. en het advies van de Raad voor de Rechtspraak wordt het volgende vermeld:

  • De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Werknemers met tijdelijke contracten kunnen bijvoorbeeld eerder aanspraak maken op een vaste aanstelling.
  • Het ontslagrecht wordt eerlijker en eenvoudiger. Alle werknemers krijgen na een dienstverband van minimaal twee jaar recht op een vergoeding die kan worden gebruikt voor omscholing naar ander werk.
  • De wettelijke maximale duur van de WW wordt tussen 2016 en 2019 stap voor stap teruggebracht van 38 maanden naar twee jaar. In cao's kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken over aanvullingen. De WW wordt meer gericht op een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt.
  • Ontslagprocedures om bedrijfseconomische redenen en vanwege langdurige ziekte lopen via UWV, ontslagprocedures om persoonlijke redenen lopen via de kantonrechter. Voor beide procedures geldt hetzelfde vergoedingenregime.
  • In alle procedures is hoger beroep en cassatie mogelijk, ook tegen ontbindingsbeschikkingen van de kantonrechter waarbij dat nu niet het geval is.

Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 september 2013, Advies Raad voor de Rechtspraak van 27 augustus 2013, kenmerk UIT 7184 S&O / DK

Deel dit bericht: