Client case: RIVM

Emissieregistratie website

Website _rivmDe uitdaging

Een groot aantal Nederlandse organisaties werkt samen aan het Emissieregistratie project. Het doel van dit project is het verzamelen van jaarlijkse emissiegegevens naar lucht, water en bodem. Op basis van deze gegevens wordt milieubeleid ontwikkeld. Om de verzameling van deze informatie te faciliteren moeten deze organisaties in staat worden gesteld om samen te werken en grote hoeveelheden emissiedata te delen.

De oplossing

De emissieregistratie website is ontwikkeld door Deloitte. De website biedt functionaliteit voor bezoekers om informatie over emissies te uploaden en om meetmethoden, die worden gebruikt om emissiecijfers te verzamelen, te registreren en te delen. Daarnaast biedt de website een 'emissie explorer', waarmee de gebruikers doorsnedes van de emissiegegevens kunnen exporteren in allerlei formaten. Dit stelt de gebruikers in staat om emissiecijfers voor (delen van) Nederland te bekijken, waarmee de site beantwoordt aan de plicht van de Nederlandse overheid om te conformeren aan de Aarhus 'right to know' act.

Het resultaat

De website ontsluit meer dan 100 miljoen emissierecords over de jaarlijkse emissiecijfers in Nederland. Informatie over meer dan 300 stoffen kan geëxporteerd worden in grafieken, kaarten en tabellen. De website wordt veel gebruikt, en vormt een belangrijk onderdeel van het verzamelen en ontsluiten van Nederlandse emissiecijfers.

Deel dit bericht:

Contact

$node/name
Sander Sman
Consultant
+31 (0)88 2886588