Klachtenregeling

Deloitte kent een klachtenregeling

Deloitte kent een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op de volgende bepalingen:

  • Wet toezicht accountantsorganisaties (WTA)
  • Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA)
  • International Standard on Quality Control (ISQC) 1 over klachtenbehandeling
  • Nederlandse corporate governance code (Code Tabaksblat).

Indien volgens u sprake is van normoverschrijdend gedrag (in ruime zin) dan kunt u een schriftelijke klacht indienen en sturen naar:

Deloitte
T.a.v. de Klachtencommissie
Antwoordnummer 5132
3000 VB Rotterdam
(geen postzegel nodig)

Uw klacht wordt door de aangestelde Klachtencommissie in behandeling genomen. Deze commissie voorziet u in beginsel binnen negen weken na ontvangst van uw klacht van een reactie.

Deel dit bericht:

Contact

$node/name
Deloitte
Accountancy, Belastingadvies, Consulting, Financieel Advies
+31 (0)88 288 28 88