De Toekomst van Leiderschap

De juiste mix van persoonlijkheden in de boardroom

De roep om leiderschap klinkt steeds luider. Zeker nu de wereld zich een weg moet banen door crisissituaties op financieel en economisch gebied. Maar hoe moet leiderschap anno 2013 eruit zien?

Actuele vragen

Hoe divers moeten de individuele leden van een board zijn qua nationaliteit, geslacht, leeftijd, persoonlijkheid, deskundigheid, ervaring en achtergrond? En hoe draagt dit alles bij aan de broodnodige versterking van leiderschap? Boeiende en actuele vragen die we tijdens evenementen van het Deloitte Executive Programma voorlegden aan belangrijke stakeholders.

Op zoek naar de X-factor

Zo gaven Merel van Vroonhoven en Peter Wakkie hun visie op next generation leadership, en gingen we samen met Femke Halsema op zoek naar de X-factor in leiderschap.

'De Toekomst van Leiderschap'

Met de publicatie 'De Toekomst van Leiderschap' zetten we de discussies die we, onder de paraplu van het Executive Programma, samen met bestuurders en commissarissen voerden graag voort. Veel leesplezier gewenst.

Deel dit bericht: