Commissaris Ben van der Veer: 'Aan de bestuurstafel is het gevoel dat accountants wat meer informatie moeten terugkoppelen'

De Toekomst van Toezicht

In de tweede uitgave van Toekomst van Toezicht gaat commissaris Ben van der Veer uitvoerig in op de rol van de accountant. Van der Veer, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van KPMG, vindt dat ook de externe accountant zich dient te buigen over het risicomanagement: 'De accountant heeft ook zicht op inherente risico's, de tone at the top, acquisities en projectmanagement bij clienten. Dan verwacht ik dat de accountant, bij aanvang van de controle, ook aan de auditcommissie meedeelt welke risico's hij in die onderdelen ziet, en wat zijn inschatting is van het risicoprofiel'.

Ook gaat Van der Veer in op de mogelijke verplichte accountantswissel voor OOB bedrijven: 'Bij alle beursgenoteerde fondsen wordt uiteraard over dit onderwerp gesproken in de raad van commissarissen. Ook in strategische zin: wat betekent het voor ons als dit Nederlandse wetgeving wordt? Wachten we de ontwikkelingen af, of anticiperen we daar nu al op? Dat laatste geldt vooral voor grote en specialistische bedrijven. Die willen straks niet geconfronteerd worden met de situatie dat alle goede teams al weg zijn'. 

Lees het verhaal van Ben van der Veer in de tweede editie van Toekomst van Toezicht 


Ben van der Veer

Ben van der Veer (1951) vervulde tot 2008 verschillende functies bij KPMG, waaronder die van voorzitter van de raad van bestuur. Momenteel is hij onder meer commissaris bij AEGON, Reed Elsevier, TomTom, FrieslandCampina en Siemens Nederland.

Deel dit bericht: