Digitalisering: kansen en bedreigingen

Interviews met bestuurders en toezichthouders in ‘De Toekomst van Toezicht’

Toekomst van Toezicht nr4 nov 2013

Iets minder dan de helft van de commissarissen vindt dat digitalisering niet hoog genoeg op hun agenda staat. Dat bleek uit de peiling tijdens het commissarissendebat op 14 oktober 2013. Iets meer dan de helft van de commissarissen vindt bovendien dat ze voldoende inzicht hebben in de kansen en bedreigingen van digitalisering voor de economie.

Cybersecurity

De meeste geïnterviewden in 'De Toekomst van Toezicht' zijn enthousiast over de kansen die de digitalisering biedt, maar daarnaast hebben ze oog voor de risico's. Met de constante dreiging van aanvallen door hackers, bedrijfsspionage en stroomstoringen is cybersecurity terecht een prioriteit van veel organisaties. Ab van der Touw, CEO van Siemens, denkt dat dit onderwerp aan de orde kan worden gesteld in het kader van risicomanagement. "Er moeten enorme inhaalslagen worden gemaakt."

Bedreigingen, maar ook kansen zien

Hoezeer het ook nodig is om de risico's van digitalisering te onderkennen, dat mag niet tot gevolg hebben dat de kansen aan de aandacht ontsnappen. Om optimaal gebruik te maken van de digitale mogelijkheden die er al zijn of die in de komende periode ontwikkeld worden, moet de strategie van ondernemingen op die mogelijkheden worden afgestemd. 
 

In deze editie van 'De Toekomst van Toezicht'


Download het complete magazine

Download 'De Toekomst van Toezicht'


Verder praten?

Wilt u weten wat Deloitte voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van digitalisering? Neem contact op met Caroline Zegers via +31 (0)6 5318 3728. 

Deel dit bericht: