De Toekomst van Toezicht

De Effectiviteit van Corporate Governance Codes

Deloitte - Toekomst van Toezicht nr 3 mei 2013Sinds de invoering van de Nederlandse Corporate Governance Code in 2004 is er veel te doen geweest rondom zelfregulering. Inmiddels is een groot aantal governance codes in Nederland ingevoerd. Niet alleen in de financiële sector en bij beursgenoteerde ondernemingen, maar ook in de (semi)publieke sector. De vraag is echter of governance codes en het toezicht op de naleving ervan voldoende effectief zijn.  Vooralsnog bieden codes geen garantie voor goed bestuur en toezicht.

Actuele vragen

In de kern gaat het meer om cultuur en gedrag. Dit roept de vraag op wat de samenleving mag verwachten van de overheid en van interne en externe toezichthouders. Wat is de rol van de accountant als het gaat integere bedrijfsvoering en het vermijden van onnodige risico's?

Uiteindelijk gaat het niet om regelgeving, maar om het besef dat bestuurders en toezichthouders moeten weten "hoe het hoort" en dat ook helder moeten kunnen uitleggen aan de stakeholders van een organisatie. Kortom, een weerbarstig onderwerp waarbij de discussie over knelpunten en oplossingen ons brengt bij de vraag: Hoe effectief zijn Corporate Governance Codes?

'De Toekomst van Toezicht'

Met de publicatie 'De Toekomst van Toezicht' zetten we de dialoog die we, onder de paraplu van het Executive Programma, samen met inhoudsdeskundigen en commissarissen voerden graag voort. Veel leesplezier gewenst.

Bestel rapport

Interviews


Jos Streppel

"Zonder zelfregulering wordt de wet automatisch het maximum requirement"

Lees verder

Hans Strikwerda

"Economie heeft alles met integriteit te maken"

Lees verder

Huub Willems

"Mijn mening over de kwaliteit van toezicht is niet altijd positief voor de betrokkenen"

Lees verder

Antony Burgmans

"Op dit moment vind ik de Nederlandse Governance, met name voor complexe ondernemingen, tekortschieten"

Lees verder

Joanne Kellermann

"Cijfers gaan eigenlijk altijd over gisteren terwijl we in ons toezicht meer vooruit willen blikken"

Lees verder

Wim van Goorbergh

"Regels zijn bedoeld voor situaties waarin je niet hoeft na te denken"

Lees verder

Jeroen van der Veer

"Codes worden een beetje volgens de smaak van de dag gemaakt"

Lees verder

Hans Wijers

"Als er tegenwoordig ook maar even significante twijfel is over een commissaris, dan is hij weg"

Lees verder


Rinse de Jong:

"Je moet voorkomen dat commissarissen hun werk op routine gaan doen"

Lees verder


Angelien Kemna

"Laten we zorgen voor een Europees level playing field"

Lees verder

Gerben Everts

"Er is een standaard die er echt moet komen en dat is integrated reporting"

Lees verder

Deel dit bericht: