Deloitte neemt afstand van rapport AFM

27 maart 2013

De AFM heeft een onderzoek verricht naar de overgangsregeling met betrekking tot de per 1 januari 2013 verplichte scheiding van controle- en adviesdiensten bij OOB-controle cliënten als deel van de gewijzigde Wet op het accountantsberoep (Wab). Vandaag heeft de AFM haar bevindingen van het onderzoek in een rapport openbaar gemaakt. Wij nemen als Deloitte met klem afstand van de bevindingen van de AFM, dat wij de kwaliteit van de accountantscontrole niet voorop zetten alsmede niet serieus omgaan met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, in dit rapport.

Doel van het onderzoek was om vast te stellen of de kantoren de overgangsregeling goed hebben toegepast. De AFM heeft daartoe de in november en december 2012 afgesloten overeenkomsten met OOB-klanten bekeken en beoordeeld.

Het borgen van wet- en regelgeving is een standaardonderdeel van onze kwaliteitscultuur even als het waar nodig aanscherpen van onze kwaliteitsmaatregelen als de ontwikkelingen in de markt daarom vragen. Deloitte heeft bij de implementatie te maken gehad met onduidelijkheden in deze wetgeving en een zeer kort tijdsbestek waarbinnen implementatie en het afsluiten van contracten diende te gebeuren. Deloitte heeft tegen deze achtergrond een beperkt aantal opdrachten afgesloten waarvan wij zelf al hadden vastgesteld dat deze enige verduidelijking behoefden en niet omdat de AFM daarom vroeg. Overigens, van de in het rapport genoemde 277 contracten afgesloten in de periode november en december 2012, zijn 31 contracten van Deloitte.

Wij hebben hieromtrent zowel via een overleg als schriftelijk gereageerd naar de AFM en betreuren het dat de AFM deze reactie niet heeft verwerkt in haar rapport en daarom voorbarig en onjuist concludeert. Met het inzicht dat we nu hebben over de overgangsregeling zijn de opdrachten die het betrof inmiddels verduidelijkt. We nemen daarom afstand van haar conclusie dat hier sprake is van open contracten die niet onder de overgangsregeling zouden mogen vallen en dat Deloitte daarom niet in de geest van de wet zou handelen, te meer daar verduidelijking al heeft plaatsgevonden.

De nieuwe wetgeving en de daarbij behorende overgangsregeling die betrekking heeft op het scheiden van controle en advies heeft Deloitte dan ook transparant en proactief toegepast en niet zoals de AFM lijkt te willen rapporteren, op hun verzoek. 

Deel dit bericht:

Reacties

    Laat een reactie achter: