De strategische innovatiedriehoek

Auteur: Helene Geijtenbeek28 februari 2013

Om innovatie te bevorderen heeft onze overheid zijn pijlen gericht op het topsectorenbeleid met behulp van de zogenaamde gouden driehoek: overheid, bedrijfsleven en de wetenschap moeten duurzaam gaan samenwerken om van kennis en kunde naar kassa te komen. Op deze manier kunnen privaat-publieke onderzoeksinitiatieven over de hele keten, van fundamenteel onderzoek tot dicht bij de markt staande innovaties, samengebracht worden. Meer samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden zal uiteindelijk leiden tot internationale slagkracht.

Echter, met het organiseren van de gouden driehoek overheid, bedrijfsleven, wetenschap alleen ben je er nog niet. Ook binnen ondernemingen zal een strategische driehoek moeten worden gecreëerd om innovatie te laten excelleren. We hebben namelijk gezien dat bedrijven die subsidies en fiscale incentives op het gebied van innovatie strategisch inzetten, in staat zijn deze incentives en subsidies succesvol voor zich te laten werken.

Dat geldt niet alleen op financieel gebied, waar een strategische aanpak leidt tot meer optimale (inter)natioanle subsidiestromen die het innovatiebudget vergroten. Het geldt tevens voor de niet-financiële benefits van het gebruik van subsidies op het gebied van imago, netwerkvorming, kennisverdieping en -verbreding. De organisaties waarvan wij hebben gezien dat ze het onderwerp subsidies en incentives succesvol op de strategische agenda hebben geplaatst, hebben een bijzondere driehoeksverhouding weten te creëren tussen de R&D director, de tax director en de CFO: een strategische innovatiedriehoek.

Perfect match
Zo op het eerste gezicht lijkt dat geen rocket science; we hebben het immers over innovatiesubsidies en incentives. Dan is het logisch dat de R&D-director daarbij betrokken is. Ook de rol van de tax director is evident. Veel incentives zijn fiscaal van aard en vallen daarmee onder de hoede van de tax director. De rol van de CFO is ook logisch, die is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om winst en aandeelhouderbelangen te vergroten. De driehoek lijkt dan ook de perfecte match om middels subsidies en incentives innovatie te bevorderen.

Toch zien wij in de praktijk dat de strategische innovatiedriehoek maar zelden tot stand komt. In de praktijk hebben deze drie personen andere rollen en belangen. Gechargeerd gezegd wil de R&D-director niet al te veel verantwoording afleggen aan de CFO, want dat zou de creativiteit van de R&D-department niet ten goede komen. De CFO belegt subsidies graag decentraal, want subsidies en incentives zijn toch nationale aangelegenheden; waarom dit op een centraal niveau beheren? De tax director wordt op zijn beurt vaak pas later in het proces betrokken, als investeringen daadwerkelijk worden gedaan en er daadwerkelijk invloed is op de fiscale positie van de onderneming.

Optimaal resultaat halen uit innovatie-investeringen
De uitdaging om subsidies en incentives dus strategisch binnen een onderneming te beleggen en meer impact te behalen uit innovatie-investeringen is gelegen in het tot stand brengen van de driehoek. Alleen dan zullen ondernemingen optimaal resultaat halen uit hun innovatie incentives. Op deze manier zullen ondernemingen niet alleen kunnen genieten van de verschillende nationale regimes in de landen waar zij gevestigd zijn, ook andere voordelen worden zichtbaar. Hierbij kan worden gedacht aan grensoverschrijdende benefits door de verschillende nationale tax regimes slim naast elkaar in te zetten. Hierdoor kunnen innovatiebudgetten worden verruimd, waardoor per saldo meer geïnnoveerd kan worden.

Naast de financiële benefits van subsidies en fiscale incentives kan tevens worden gedacht aan de niet-financiële benefits die het gebruik van subsidies en incentives met zich meebrengen, zoals imagovoordelen. Door te communiceren over gesubsidieerde projecten, kunnen strategische boodschappen naar de buitenwereld worden gebracht. Als bijvoorbeeld middels gesubsidieerde projecten wordt gecommuniceerd dat veel wordt geïnvesteerd in duurzame innovatie, dan zegt dat iets over de onderneming.

Kortom, duidelijk is dat het zeer zeker lonend is om de strategische innovatiedriehoek tot stand te brengen! Het zal de innovatiekracht van een onderneming vergroten, nieuwe mogelijkheden bieden om strategische boodschappen naar de wereld te uiten en kansen creëren om nieuwe netwerken te ontsluiten. Uitdaging is de realisatie van de driehoek!

Deel dit bericht:

Reacties

  Laat een reactie achter:


  Contact

  $node/name
  Helene Geijtenbeek
  Director R&D Tax
  +31 (0)88 288 89 62
  Helene is Director en oprichter van R&D and Government Incentives bij Deloitte en ondersteunt bedrijven met haar specialistenteam 'in making the most of their innovation'.