Autoweg als best practice voor online veiligheid

Auteur: Dick Berlijn27 maart 2013

Het internet is een prachtig medium waar wij veel aan hebben te danken. Het heeft onze kennisontwikkeling versneld en onze kennis verdiept. Gegevensbestanden zijn ontsloten en met elkaar verbonden waardoor ons overzicht wezenlijk is verbeterd en onze analyses beter zijn geworden. En, wij plegen handel “at the click of a mouse” etc. Voor het functioneren van onze samenleving is toegang tot en het gebruik van het internet essentieel geworden. Ook innovatie is eigenlijk nauwelijks denkbaar zonder het internet.

Nadenkend over wat wij moeten doen om dat prachtige medium veilig te kunnen blijven gebruiken en minder kwetsbaar te maken, moet ik vaak aan dat andere - voor ons zo belangrijke - medium denken: de autoweg. Ook dit medium is voor het functioneren van onze samenleving belangrijk.

Als wij met de auto van A naar B willen, denken we er niet aan of wij het ritje wel zullen overleven. Wij hebben dat medium kennelijk zo veilig kunnen maken, dat wij met een gerust hart de auto in stappen. Hoe komt dat zo? Hoe hebben we dat gedaan? Ik denk dat het komt doordat wij als individuen ons houden aan de verkeersregels, de overheid voor goede wegen zorgt en de autofabrikanten voor veilige auto's zorgen. We hebben kennelijk verduidelijkt wat ieders verantwoordelijkheid is en houden ons aan die verantwoordelijkheden. Het totaal daarvan zorgt ervoor dat we de autoweg veilig genoeg hebben kunnen maken en veilig genoeg kunnen gebruiken. En zo werkt dat kennelijk.

En hoe zit dat nu met het dat andere medium? Het internet? Wie zijn daar de actoren en hoe zit het met de verantwoordelijkheden? Globaal kunnen we spreken over de volgende actoren: het individu zoals u en ik, de overheid (lokaal en landelijk), het bedrijfsleven (en daarbinnen de verschillende sectoren), de regionale instanties (zoals EU en NAVO) en zelfs de mondiale actoren zoals VN en WTO. Het probleem met het internet is dat we de verantwoordelijkheden van deze actoren niet scherp hebben. Wie doet wat en hoe zorgen we ervoor dat we er naar gaan leven?

Is het logisch dat we de overheid de schuld geven van een digitale inbraak als we zelf niet voor een goede virusscanner hebben gezorgd? Is het logisch dat sommige fabrikanten zich vrij voelen om onveilige hard- en software op de markt te brengen? Is het logisch dat cybercriminelen vrij zijn om vanuit land X ongehinderd cyberaanvallen uit te voeren? Wie draagt hierin welke verantwoordelijkheid?

We moeten het eens worden over verantwoordelijkheden om het internet op volle capaciteit te kunnen blijven gebruiken

Dick Berlijn

Sommigen denken dat de overheid al onze problemen op gaat lossen, weer anderen denken dat de VN dat gaat doen. Mijn veronderstelling is dat onze digitale omgeving pas minder kwetsbaar wordt als wij het eens zijn geworden over die verantwoordelijkheden en er naar gaan leven. Zal dit gemakkelijk gaan? Waarschijnlijk niet. Zullen we het snel met elkaar eens worden? Waarschijnlijk evenmin. Maar willen wij het internet ook in de toekomst in haar volle kracht kunnen blijven gebruiken en de unieke capaciteiten van dit medium kunnen blijven benutten, dan zullen wij het over die verantwoordelijkheden eens moeten worden. Nogmaals: niet makkelijk, wel noodzakelijk. 

Deel dit bericht:

Reacties

  • Edo (27-03-2013)

    Nu we aan de vooravond staan van de digitaal technologische revolutie is er zeker enige haast geboden hieromtrent. We rekenen op een betere wereld, een snellere en vooral een grotere.Ik raad aan om dit artikel op Molblog eens te lezen: http://www.molblog.nl/bericht/dringende-vraag-digitale-revolutie-of-digitale-tirannie/wellicht dat men (wie dat dan ook is) inderdaad de noodzaak van 'enige haast' gaat inzien, zoals Dick beschrijft.

Laat een reactie achter: