Commissie Publiek Belang

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een "Code voor Accountantsorganisatie met een OOB-vergunning" vastgesteld. De Code Accountantsorganisaties gaat onder meer over de instelling door deze accountantsorganisaties van een zogenaamde Commissie Publiek Belang die in meerderheid bestaat uit onafhankelijke, externe leden en die toeziet op de borging van het publieke belang binnen de accountantsorganisatie.

Naar aanleiding van de invoering van die Code heeft Deloitte een Commissie Publiek Belang ingesteld, waarin het toezicht als bedoeld in de Code Accountantsorganisaties gericht is ondergebracht.

Deloitte Nederland heeft als enige van de grote Nederlandse financiële advieskantoren sinds vele jaren een Raad van Commissarissen waarvan de meerderheid uit onafhankelijke, externe leden bestaat. Het toezicht door de Raad van Commissarissen van Deloitte Nederland omvatte de afgelopen jaren al een groot aantal aandachtsgebieden die nu in de Code Accountantsorganisaties zijn verankerd.

De Commissie Publiek Belang bestaat uit:

  • Floris Deckers (voorzitter)
  • Ab van der Touw

Meer informatie over de Commissie Publiek Belang:

Deel dit bericht: